Vakfın Amacı

 

Kurtuluş Vakfı

a-  Uygun görülecek yer ve şekillerde rehabilitasyon, barınma, yardım ve sağlık tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak rehabilitasyon, barınma, yardım ve sağlık tesislerine katkıda bulunmak.

b-  Uygun görülecek yerlerde okul, kitaplık, işlik, labaratuvar, öğrendi yurdu yaptırmak.

c-  Yönetilmesi veya denetimi, yetkililerce kendisine tevdi edilecek ve Mütevelli Heyetince kabule şayan görülecek kültür ve sağlık tesisleri, rehabilitasyon merkezleri, barınma ve yardım amaçlı tesisler için verilen görevleri yapmak.

shape

d_ Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası ve ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve aynı yardımlarda bulunmak.

e_ Yüksek ve mesleki tahsil yapmış elemanlara yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini arttırabilmeleri için eğitim olnakaları sağlamak.

f_ Genel, özel ve katma bütçeleri idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya burslara katkıda bulunmak.

g_ Çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek.

h_ Madde bağlımlılığı ve alkolizmle mücadele amacıyla eğitim, rehabilitasyon, tedavi, seminer ve konferansşar çerçevesinde sosyal sorumluluk polikası izlemek ve bu amaç doğrultusunda sokak ve saha çalışması yaparak tesisler kurmak ve işletmek.

ı_ Yardım merkezleri açarak gerekirse çağrı merkezli kurarak ekonomik sıkıntı içerisinde olan başarılı öğrencilerin ihtiyaçlarını tesbit edip bu doğrultuda yardım ulaştırmak.

i_ Yardım ve çağrı merkezleri ile kimsesiz yaşlılara, bakıma muhtaçlara yardım ulaştırmak, bu amaçlara bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak, yayınlarda bulunmak, seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek.