Sık Sorulan Sorular

 

Merak Ettikleriniz

Vakfımıza Üye olup bizimle elini taşın altına koymak isteyen gönüllülerimize her zaman kapımız açık . Bizler bağımlılıktan kurtulduğumuz programın daha iyi şartlarda yürütülebilmesi için bağımlılıktan KURTULUŞ VAKFI’nı kurduk ve her zaman gönülllerimize ihtiyacımız var.

Menfaat gözetmeyen , bağmlılıkla mücadele bilincine erişmiş , insanları doğru yönlendirebilecek ve kalbinde temiz duygular barındıran tüm arkadaşlarımızla bu uzun ve zor yolda yürümekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Madde ve Alkol Bağımlılığını Kurtuluş Vakfı Narconon Türkiye olarak hastalık olarak kabul etmiyoruz. Bağımlılık sorunu İradi ve Nefsani bir problemdir. Nasıl bağımlı olduğunuz değil Neden bağımlı olduğunuz önemlidir. İletişim ve Kabiliyet eksiklikleri kişiyi bağğımlılığa sürükler. Kişi hayatındaki İnş ve Çıkışları nasıl kontrol edebileceğini bilmediği için yanlışa sürüklenmesi bariz olur.

Uzun süren ilaçlı tedaviler yerine yaşamımızı yeniden organize etmek , hayatımızdaki iniş ve çıkışların üstesinden gelebilmeyi öğrenmek, kendimizi ve irademizi kontrol altına almak, arkadaş seçimlerimizi doğru bir kalıp içerisinde yapabilmek, yaptığımız hatalarla yüzleşip aynı hataları tekrar yapmama adına kendimizi geliştirmek , doğru iletişim ile ailede , çevrede ve toplumda kendimizde bir yer edinmek, iş hayatımızda başarılı olabilmenin anahtarlarını kazanmak ve aldığımız eğitm programındaki kazanımları hayatımıza uygulamak bizleri bağımlılıktan uzak , özgür bir yaşamın peşinden sürükler.

a_ Uygun görülecek yer ve şekillerde rehabilitasyon, barınma, yardım ve sağlık tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak rehabilitasyon, barınma, yardım ve sağlık tesislerine katkıda bulunmak.

b_ Uygun görülecek yerlerde okul, kitaplık, işlik, labaratuvar, öğrendi yurdu yaptırmak.

c_ Yönetilmesi veya denetimi, yetkililerce kendisine tevdi edilecek ve Mütevelli Heyetince kabule şayan görülecek kültür ve sağlık tesisleri, rehabilitasyon merkezleri, barınma ve yardım amaçlı tesisler için verilen görevleri yapmak.

d_ Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası ve ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve aynı yardımlarda bulunmak.

e_ Yüksek ve mesleki tahsil yapmış elemanlara yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini arttırabilmeleri için eğitim olnakaları sağlamak.

f_ Genel, özel ve katma bütçeleri idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya burslara katkıda bulunmak.

g_ Çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek.

h_ Madde bağlımlılığı ve alkolizmle mücadele amacıyla eğitim, rehabilitasyon, tedavi, seminer ve konferansşar çerçevesinde sosyal sorumluluk polikası izlemek ve bu amaç doğrultusunda sokak ve saha çalışması yaparak tesisler kurmak ve işletmek.

ı_ Yardım merkezleri açarak gerekirse çağrı merkezli kurarak ekonomik sıkıntı içerisinde olan başarılı öğrencilerin ihtiyaçlarını tesbit edip bu doğrultuda yardım ulaştırmak.

i_ Yardım ve çağrı merkezleri ile kimsesiz yaşlılara, bakıma muhtaçlara yardım ulaştırmak, bu amaçlara bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak, yayınlarda bulunmak, seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek.

Eğitim programımız Dünya’nın 48 ülkesinde uygulanan İlaçsız Eğitim ve Rehberlik Programı . Uygulayan tüm Ülkelerde eğitmenlerimiz eski madde bağımlıları. Programa başvuruda bulunup , tamamını başarıyla bitiren, Uluslararası eğitmenlik eğitiminin de ardından sertifikalı olarak bizimle gönüllü çalışan arkadaşlardır.

Hepsi alanında uzman ve Narconon Madde ve Alkol Bağımlılığı İlaçsız Eğitim ve Rehberlik Programında Adaptasyon Eğitmeni, Sauna Eğitmeni , Objektif Süpervizörü , Etik Görevlisi ve Vaka Süpervizörü olarak görevlere ayrılıp , görevlerini özveriyle yapn kişiler.

Özveriyle ve Gönüllü yapmamızın altında yatan en büyük sebepllerin başında , eğitmenlerimizin ,buraya gelen kardeşlerimizle aynı yollardan geçmiş olması. Programın her anında onlarla bire bir maksimum düzeyde ilgileniyor ve eğitimlerinde onlara destek oluyoruz .